UDVIKLING AF LEDERE

 

UDVIKLING AF:

  • TOPLEDERE
  • ERFARNE LEDERE
  • DEN NYE LEDER

360º LEDELSESPROGRAM

Lederens rolle er en mangesidet størrelse: Lederen skal kunne gå foran – og kunne holde sig i baggrunden. Kunne planlægge sin tid effektivt – men være fleksibel. Lederen skal også kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere – og holde en konstruktiv afstand. Udfordringerne er mange og kræver kompetent ledelse.

ACTION-LEARNING BASERET

Rex I Albright's "Executive Leadership Programme" fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for 3 områder: Ledelse af selvet, Ledelse af andre og Ledelse af organisationer.

De tre procestrin i et lederudviklingsforløb:

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Arbejdet med det personlige lederskab handler blandt andet om evnen til at kunne håndtere dilemmaer. Lederen er hele tiden udfordret på at prioritere flere  ting der er vigtige på samme tid og som trækker i forskellige retninger. Dilemma og tvivl er således både lederens modstander og lederens garanti for omtanke.

Evnen, viljen og pligten til at beslutte er ofte centrale temaer i en leders udvikling. Spørgsmålet om hvor balancen mellem handling og forhandling skal ligge er allestedsnærværende, ligesom balancen mellem beslutningskraft og eftertænksomhed.

 

Lederen må kontinuerligt undersøge sit ståsted og løbende vurdere mulige andre veje at gå.

 

Hos Rex I Albright arbejder vi med lederens evne til at imødegå blokeringer og modstand, og lære at træde i karakter med autenticitet, nærvær og sårbarhed. 

EXECUTIVE COACHING

Hos Rex I Albright vil et executive coaching- og sparringsforløb bidrage med inspiration og øget beslutningskraft til at gennemføre forandringer personligt og i relation til de medarbejdere, stakeholders og den virksomhed, du leder.

En executive coachingprocess er designet til at skabe organisatorisk og forretningsmæssig værdi og vil altid være forankret  til virksomhedens strategi.

LEADERSHIP PIPELINE

Leadership Pipeline Modellen har til formål at skabe synlighed om, hvad der ligger i ledelsesopgaven på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen og dermed en forståelse af og fokus på, hvad der skal til for at give lederne succes i skiftet fra et niveau til et andet.

Modellen bygger på tre centrale antagelser:

 

  1. At succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer.

  2. At transitioner fra et hierarkisk ledelsesniveau til et andet kræver både tillæring og aflæring af specifikke færdigheder, prioriteringer og værdier.

  3. At virksomheder bør udvikle en model for systematisk intern lederudvikling og lederrekruttering – “building the Leadership Pipeline”. 

Trin 1: Lede sig selv

Trin 2: Lede andre

Trin 3: Lede organisationer

SÅDAN FOREGÅR FORLØBET

Forløbet strækker sig over et år og består af 8 sparringer, der fortrinsvis afholdes i din egen virksomhed. Hver sparring har et overordnet tema, og indholdet relateres til dine ledelsesmæssige udfordringer.

Til hver sparring forbereder du dig ved hjælp af træningsmateriale. Sideløbende omsætter du din nye viden til praksis – det kalder vi action learning.

Du får tilknyttet en professionel sparringspartner, som står til rådighed gennem hele forløbet. Forløb og materiale fås både på dansk og engelsk.

MÅLGRUPPE

Forløbet tilpasses det enkelte lederniveau og er således egnet til både den erfarne topleder og den nye leder, der skal klædes på til lederrollen. Forløbet er også relevant ved onboarding af ledere og direktører, som skal være i stand til at skabe resultater efter kort tid samt til ledergrupper, der ønsker at skabe synergi og fælles sprog. Ved forløb med ledergrupper suppleres de individuelle sparringer med workshops/fællesdage.

LEADERSHIP PIPELINE MODELLEN

Hos Rex I Albright benytter vi Leadership Pipeline metoden i alle vore lederudviklings-programmer, og tager udgangspunkt i den anerkendte "Leadership Pipeline Model" med fokus på at løfte ledelseskvaliteten på alle niveauer i en organisation.

Leadership Pipeline Modellen:

Rex I Albright A/S

Bredgade 63A

DK-1260 Copenhagen