LEDERGRUPPER

 

UDVIKLING AF:

 • TOPLEDERGRUPPER
 • MELLEMLEDERGRUPPER
 • FRONTLEDERGRUPPER

EFFEKTIVE LEDERGRUPPER

Effektive ledergrupper er kraftcentre for at skabe og udmønte organisationens udviklings- og implementeringskraft. Desværre tyder internationale studier på, at mindst en tredjedel af den tid, ledere bruger på ledermøder, opleves som uproduktiv og spildt. (Green & Lazarus, 1991; Mosvick & Nelson, 1996; Romano & Nunamaker, 2001).

 

Typisk nævnes følgende frustrationspunkter:

 • For mange afsporinger fra den sag, der diskuteres

 • Uklare hensigter med de opgaver, der tages op på mødet

 • Der fremlægges for meget irrelevant information

 • Medlemmerne arbejder primært for deres egne enheders interesser i stedet for at anlægge et mere helhedsorienteret perspektiv i diskussionerne

 • Manglende konklusioner i de opgaver, der diskuteres.

 

Hos RexAlbright benytter vi den anerkendte Effect-model i arbejdet med at skabe Effektive Ledergrupper. Modellen er udviklet af Bang, Middelfart, Elmholdt og Molly-Søholm i 2015:

Arbejdet med ledergruppen tager udgangspunkt i Effect-modellens tre trin:

Trin 1: Forudsætninger

Trin 2: Processer

Trin 3: Resultater

SÅDAN FOREGÅR FORLØBET

Forløbet strækker sig typisk over to workshops af hver én 1/2-dags varighed. Derudover tilbyder vi coaching og sparringsprogrammer målrettet enkelte ledergruppemedlemmer, eller af hele eller dele af ledergruppen. 

MÅLGRUPPE

Forløbet er egnet til topleder-, mellemleder- og frontledergrupper:

 • Topledergruppen - med det formål at sikre en forbedret strategisk styring, sammenhæng og udvikling af den samlede organisation i relation til omverdenen og i et samspil med bestyrelsen eller den politiske ledelse.

 

 • Mellemledergruppen - med det formål at sikre en forbedret understøttelse og koordinering af frontledernes opgaveløsning - herunder oversættelse af beslutninger nedad, feedback opad og i det hele taget koordinering af arbejdet op og ned i ledelseskæden og på tværs af enheder og afdelinger.

 

 • Frontledergruppen - med det formål at sikre en forbedret målimplementering i medarbejderopgaven, hverdagspræstationerne, trivslen og den faglige opgaveløsning på det konkrete driftsområde.

LEDERGRUPPENS LEDER

Det er af afgørende betydning for enhver ledergruppe, at ledergruppens leder mestrer gruppeledelse. Dette omfatter bl.a. ledelse, der skaber rammerne for og sikrer den løbende udvikling af en effektivt samarbejdende ledergruppe. 

 

De mest effektive ledergrupper er  således karakteriseret ved en tydelig ledergruppeledelse præget af dialog og fokus på udnyttelse af gruppens komplementære kompetencer. 

 

Med undtagelse af ledergruppens leder, er de sjældent at ledergruppens medlemmer opfatter ledergruppen som deres primære produktionsenhed fordi gruppemedlemmernes resultatproduktion først og fremmest finder sted i de enheder, de selv står i spidsen for. Netop af denne grund bliver ledergruppens leder afgørende for gruppens sammenhængskraft og evne til at tænke hele værdikæden ind i sine beslutninger.

LEDERGRUPPEN SOM TEAM

Et team har et eller flere fælles mål eller fælles opgaver, som er noget andet end summen af de enkelte medlemmers mål og opgaver jfr. Bang et al, 2015.

 

Bang et al, 2015 konkluderer derfor, at for at en ledergruppe skal være et team, må den altså have nogle mål, som ledergruppens medlemmer er kollektivt ansvarlige for at nå, eller nogle opgaver, som medlemmerne må samarbejde med hinanden for at kunne nå. 

 

Når vi skal afgøre, om en ledergruppe er et team eller ej, må vi stille følgende spørgsmål: Hvad er ledergruppen ansvarlig for at producere? Hermed menes det, der ligger ud over, hvad de enkelte medlemmer er ansvarlige for at producere.

 

Limen i ledergruppen og det der i sidste ende sikrer at de kan kendetegnes som et team er først og fremmest, at de enkelte medlemmer er afhængige af hinanden for at nå temaets mål.

 

Rex I Albright A/S

Bredgade 63A

DK-1260 Copenhagen