MEDARBEJDERE & TALENTER

 

UDVIKLING AF:

  • MEDARBEJDERE
  • TALENTER

EFFEKTFULD JOBLIV

effektfuld jobliv® fokuserer på din personlige udvikling og sikrer, at den hænger sammen med det krydsfelt, som du befinder dig i: kunder, kolleger, din leder, virksomheden mv. Forløbet giver dig viden og værktøjer inden for bl.a. personligt lederskab, samarbejde og kommunikation.

UDVIKLING I PRAKSIS

Gennem effektfuld jobliv® afklarer vi, hvilke kompetencer du har nu, og hvordan du kan udvikle dine kompetencer til fremtidige behov og ambitioner. For at afdække dine nuværende kompetencer laver vi blandt andet en personprofilanalyse, som sætter ord på dine stærke sider og på dine udviklingsområder.

De tre procestrin i et medarbejderudviklingsforløb:

For more info contact:

Kristian H. Larsen,

Executive Advisor

E: khl@albright.dk

T: +45 7199 1504

HVORFOR UDVIKLING?

Det er vigtigt at udvikle sine medarbejdere, da det kan bidrage til, at sikre høj medarbejdermotivation og arbejdsmoral, med øget produktivitet som afledt effekt - uanset virksomhed (Rapport; Industrien, 2013)

 

Gennem udvikling og målrettet ledelse, bliver medarbejdere bedre i stand til at nå fælles resultater, gøre deres styrker produktive og deres svagheder irrelevante (Drucker,1988).

Det handler i bund og grund om at skabe resultater og få det bedste ud af sine ressourcer og i de fleste tilfælde er den væsentligste ressource medarbejderne.

 

Derfor er der god grund til, at interessere sig for sine medarbejdere og deres udvikling. Medarbejdernes kompetence- og talentudvikling er altså et centralt og nødvendigt omdrejningspunkt for en virksomheds videreudvikling og et område der, hvis det prioriteres, kan mærkes positivt på dens vækst og produktivitet.

 

Det kræver dog at man har en forståelse for, hvad der medvirker til at fremme medarbejdernes præstationer, læring og udvikling og hvordan man, som virksomhed og leder, med relevante ledelsesredskaber kan tilgå denne opgave på en enkel og håndterbar måde i den daglige ledelse.

MUS SAMTALEN ER DØD

Den klassiske MUS-samtale er ikke længere, hvad den har været. Det viser en undersøgelse foretaget af Wilke, hvor 53 procent af respondenterne fortæller, at de ikke føler at MUS-samtalen udvikler dem fagligt (Learningbank.dk). I stedet for den årlige samtale er der snarere et behov for en konstant samtale med feedback mellem leder og medarbejder. Medarbejderudviklingen er nemlig stadig rigtig vigtig.

Trin 1: Personligt lederskab

Trin 2: Effektiv kommunikation

Trin 3: Personlig strategi

SÅDAN FOREGÅR FORLØBET

effektfuld jobliv® strækker sig over 7 måneder og består af 5 sparringer, der afholdes hos os eller i din egen virksomhed. Hver sparring har et overordnet tema, og indholdet relateres til din dagligdag på jobbet.

Til hver sparring forbereder du dig ved hjælp af træningsmateriale. Sideløbende omsætter du din nye viden til praksis – det kalder vi action learning. Du får tilknyttet en professionel sparringspartner, som står til rådighed gennem hele forløbet.

MÅLGRUPPE

effektfuld jobliv® er målrettet nøglemedarbejdere, projektledere og teamledere. Det er fx. egnet til medarbejderen, der har brug for at blive afklaret omkring egne kompetencer; projektlederen, der har behov for flere værktøjer til at bevare overblikket og sikre optimal prioritering eller teamlederen, der interesserer sig for, hvordan en effektiv kommunikation kan øge trivsel og effektivitet i teamet. Forløbet kan også anvendes til talentudvikling.

Rex I Albright A/S

Bredgade 63A

DK-1260 Copenhagen