UDVIKLING AF:

 • FUNKTIONELLE - OG TVÆRFUNKTIONELLE TEAMS
 • PROJEKTTEAMS
 • SELVLEDEDE TEAMS

EFFEKTIVE TEAMS

En af de største udfordringer ved arbejdet i teams er at organisere det, så både teamleder og teammedlemmer arbejder på at udvikle en mental forestilling om ’os’ i stedet for ’jeg’ – dvs. at se relationer som den mindste enhed i organisationen.

 

Teamudvikling kan bidrage til at:

 • Få styr på samarbejdet

 • Få mere tid til kerneopgaven

 • Lære at give og modtage faglig feedback

 • Bevæge jer fra frustreret gruppe til højtydende team

 • Benytte teamets viden og kompetencer til at skabe bedre resultater og øget trivsel

 • Sikre stærk forankring og samarbejde med nøgle stakeholders.

 

Hos Rex I Albright  benytter vi den anderkendte "Lencioni Trust Pyramid" i vores arbejde med teams. Tillids-pyramiden blev udviklet og publiceret af Patrick Lencioni i hans bog "De fem dysfunktioner i et team" (2002), og den deler teams adfærd op i fem lag med start i bunden af modellen:

SÅDAN FOREGÅR FORLØBET

Forløbet strækker sig typisk over en heldags workshop, hvor vi baseret på dybe indsigter og selvindsigter arbejder med teamets evne til at samarbejde og komplementere hinanden med det formål, at øge teamets trivsel, effektivitet og evne til at skabe resultater. Derudover tilbyder vi coaching og sparringsprogrammer målrettet enkelte eller grupper af teammedlemmer.

MÅLGRUPPE

Forløbet er egnet til projektteams, funktionelle- og tværfunktionelle teams samt selvledede og matrix teams:

 • Projektteams - med det formål at sikre en stærk forankring, samarbejde og fremdrift i teamet såvel som i forhold til stakeholders samt trivslen og den faglige opgaveløsning i projektteamet.

 

 • Funktionelle teams - med det formål at sikre at det permanente team - f.eks. en afdeling - er i trivsel, arbejder mod fælles mål, i en fælles retning med klare rammer og prioriteringer og hvor forskellige kompetencer og perspektiver værdsættes og udnyttes.

 • Tværfunktionelle teams - med det formål at sikre at de enkelte teammedlemmer fra forskellige afdelinger i en virksomhed er i trivsel og arbejder mod samme mål samt at vidensdeling finder sted og klare regler, ressourcefordeling, rammer, roller, ansvar og forventninger er defineret og afstemt. 

 

 • Selvledede teams - med det formål at sikre at de enkelte teammedlemmer, arbejder mod et fælles resultat selvom de enkelte teammedlemmers mål kan være vidt forskellige samt at teamet er i trivsel og at vidensdeling finder sted og klare regler, rammer, roller, ansvar og forventninger er defineret. 

For more info contact:

Kristian H. Larsen,

Executive Advisor

E: khl@albright.dk

T: +45 7199 1504

KONFLIKTER I TEAM'ET

Konflikter i et team er ikke usædvanlig. Misforståelser, uenigheder som bliver til konflikter, kamp om faglige eller personlige perspektiver ser vi opstå i mange teams, og de bør håndteres med det samme, så teamet fremfor at komme på afveje -bliver. Evnen til at samarbejde kombineret med sociale kompetencer er nemlig afgørende for teamets trivsel og evne til at skabe resultater.

Det er som teamleder ingen smal opgave at hjælpe sit team eller sine medarbejderes team til at blive velfungerende og high performende:

 • Rammerne og mål skal være klare, og retningen skal være tydelig.

 • De forskellige kompetencer og perspektiver i teamet skal anerkendes og udnyttes.

 • Aftaler om arbejds- og opgavefordeling skal på plads, så frustrationer ikke opstår og kampe om status og roller, tager fokus fra opgaven.

 • Der skal skabes en gensidig forståelse og accept af hvad passende adfærd og kommunikation i teamet bør være - indadtil og udadtil.

 • Teamet skal desuden lære hvordan man giver og modtager konstruktiv feedback med fokus på mål og opgave.

LEDERGRUPPEN SOM TEAM

Et team har et eller flere fælles mål eller fælles opgaver, som er noget andet end summen af de enkelte medlemmers mål og opgaver jfr. Bang et al, 2015.

 

Bang et al, 2015 konkluderer derfor, at for at en ledergruppe skal være et team, må den altså have nogle mål, som ledergruppens medlemmer er kollektivt ansvarlige for at nå, eller nogle opgaver, som medlemmerne må samarbejde med hinanden for at kunne nå. 

 

Når vi skal afgøre, om en ledergruppe er et team eller ej, må vi stille følgende spørgsmål: Hvad er ledergruppen ansvarlig for at producere? Hermed menes det, der ligger ud over, hvad de enkelte medlemmer er ansvarlige for at producere.

 
 

TEAMS

Rex I Albright A/S

Bredgade 63A

DK-1260 Copenhagen